Untitled Document

KAGİDER HAKKINDA

KAGİDER - TÜRKİYE KADIN GİRİŞİMCİLER DERNEĞİ

KAGİDER, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği, Eylül 2002'de 37 kadın girişimci tarafından ülke çapında faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İstanbul'da kuruldu. KAGIDER bugün farklı sektörlerde aktif olarak çalışan ve değer üreten 270 kadın girişimci üyesi ile büyümeye ve güçlenmeye devam etmektedir.

Vizyonumuz: Kadının üreterek ve varlığını özgürce ortaya koyarak tüm karar süreçlerinde etkin rol aldığı bir dünya yaratmak.

Misyonumuz: Kadın girişimciliğini geliştirmek; ekonomik ve sosyal yaşamda kadının konumunu güçlendirmek.

Temel Konsantrasyonlar
1. Girişimcilik ve Liderlik Çalışmaları
KAGİDER Türkiye'de kadın girişimciliği ve liderliğini geliştirmek temel amacı ile çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çerçevede KAGİDER İstanbul'da ve Anadolu'nun farklı illerindeki kadın girişimcilere iş kurma ve geliştirme süreçlerinde kapsamlı eğitimler sağlamanın yanı sıra, kadın girişimci adaylarına inkübasyon, danışmanlık ve mentörlük desteği sunar. Diğer taraftan genç kadınlar arasında farkındalık yaratma ve bilinç yükseltme çalışmaları ile onları daha iyi eğitim almaları ve iş yaşamına başarılı geçişleri yönünde destekler.

2. BİZ. Kadın Gelişim Merkezi
KAGİDER Mart 2009'da kadın güçlenmesi yönünde çalışmalarını geliştirmek, girişimcilik, liderlik ve inkübasyon alanlarında faaliyetlerini artırmak ve geliştirmek için temel bir merkez olacak Kadın Gelişim Merkezi –Biz.'i hayata geçirdi. –Biz.'dekadın girişimci adaylarına finans, bankacılık gibi alanlarda danışmanlık, eğitim, inkübasyon, mentörlük desteği, liderlik eğitimleri ve seminerleri sunulmaktadır.

3. Kadının Güçlendirilmesi Yönünde Savunu Çalışmaları
KAGİDER, Türkiye'de ve dünyada siyasi, sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda gelişimi ve dönüşümü sağlayacak mekanizmanın toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışını hayatın her alanına yaymak ile harekete geçeceğine inanmaktadır. Bu süreçte KAGİDER verilmesi gereken ilk mücadelenin kadının ekonomik, siyasi, toplumsal güçlendirilmesi olduğunu savunmaktadır. Bu bağlamda KAGİDER, kadının yerel ve ulusal düzeyde siyasete katılımını desteklemek; iş yaşamına girişimci ve profesyonel olarak katılımını sağlamak, eğitime katılım payını artırmak, toplumsal yaşamın her alanında görünür ve etkin olmasını sağlamak için aktif savunu çalışmaları yürütmektedir.

4. Avrupa Birliği Çalışmaları
KAGİDER Türkiye'nin AB üyeliğine inanmakta, üyelik sürecine destek vermekte ve bu süreçte kadınların oynayacağı aktif rolun önemini savunmaktadır. Müzakere sürecinde KAGİDER bir çok başarılı proje hayata geçirmiş, Türkiye'de ve uluslararası arenada siyasi ve sosyal süreçlerde etkinliğini artırmaya devam etmiştir. KAGİDER AB diyaloğunu hedef alan çalışmalarını ve Brüksel ile ilişkilerini Türkiye’nin AB’de önemli bir lobi aktörü olan ve Mart 2008’de açtığı KAGİDER Brüksel temsilciliği aracılığı ile sürdürmektedir.

5. Uluslararası Kurumlar ve Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği
Avrupa çapında 4000 kadın örgütünün bağlı bulunduğu bir çatı organizasyon olan Avrupa Kadın Lobisi (AKL) üyesi olan KAGİDER bölgesel ve uluslararası kadın kuruluşları ile yakın ilişki içerisindedir. Uluslararası Kadın İttifakı (TIAW), Akdeniz İşkadınları Derneği (AFAEMME) ve Balkan Kadın Koalisyonu üyelikleri olan KAGİDER bu kuruluşların toplantılarına katılmakta, iletişim ağlarında yer almakta ve farklı alanlarda diyalogunu sürdürmektedir. KAGİDER, Dünya Bankası (WB) ve Uluslararası Finans Kuruluşu (IFC) ile proje temelli ortaklıklar ve bu bağlamda sağlam bir diyalog geliştirmektedir.

6. Ulusal Sivil Toplum Kuruluşları ile İşbirliği
KAGİDER ulusal STK'lar ile özellikle iki alanda yakın diyalog ve işbirliği içerisindedir: Kadın girişimciliğini desteklemek ve Ulusal Ekonomik ve Sosyal Konsey'in parçası olmak. KAGİDER Türkiye genelinde kadın girişimci dernekleri, sanayi ve ticaret odaları, işadamları ve işkadınları dernekleri ile sağlam bir iletişim içerisindedir.

7. KAGIDER Üyeleri ile İlişki Geliştirme
Kadın güçlenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadının tüm karar alma süreçlerinde aktif ve üretken bireyler olarak gelişmesi ortak amaçları doğrultusunda bir araya gelen KAGİDER üyelerinin bu ortak kimlik çerçevesinde kurdukları ilişkiler, bu sayede parçası oldukları sosyal ağ ve ortaya çıkan sinerji Türkiye'de kadın girişimciliğini ve kadın güçlenmesini sürekli ilerilere taşıyacak itici güç olmaya devam etmektedir.

8. İletişim
İdeallerine ulaşma yolunda güçlü bir kurumsal iletişim KAGİDER için oldukça önemlidir. Bu bağlamda KAGİDER düzenli olarak medyayı bültenler yoluyla bilgilendirmekte, gerektikçe röportajlar, makaleler ve derinlemesine görüşmeler ile bilgi vermekte, basın görüşmeleri yoluyla kamuoyuna detaylı bilgi aktarımında bulunmaktadır. Ayrıca KAGİDER web sitesi ile üyeleri, potansiyel üyeleri ve bilgi almak isteyen tüm kişiler internet temelli iletişim ağına dahildir. KAGİDER sıklıkla ulusal gazetelerin köşe yazılarında ve ekonomi-siyaset sayfalarında yerini almıştır.

 
LookUs
& OnlineMakale